Pomoc podnikatelům schválena. Úleva na nájemném a restaurační zahrádky zdarma

IMG_4682.JPG Město Uherské Hradiště podpoří podnikatele, kteří utrpěli ztráty kvůli koronavirovým opatřením. A pomůže hned dvojím způsobem: podnikatelům, kteří mají nájmy v městských prostorách, pomůže město s nájmem 30 procentní slevou a za nájem restauračních zahrádek v Uherském Hradišti nezaplatí restauratéři za letošní rok ani korunu. Dne 6. září o tom rozhodli zastupitelé. Celková výše poskytnuté podpory činí 774 742 Kč.

Město Uherské Hradiště finančně pomůže nájemcům, kteří užívají na základě nájemní smlouvy prostory v majetku města, a kterým byl na základě mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 znemožněn či omezen výkon podnikatelské činnosti. 

Podpora je určena pro podnikatele, kteří mají s městem Uherské Hradiště uzavřenu smlouvu na nájem prostor a kteří vykonávají výdělečnou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a současně nejsou soukromým školním nebo předškolním zařízením, zapsaným ve školském rejstříku.

„Rozhodli jsme se poskytnout těmto podnikatelům podporu ve formě slevy na nájemném ve výši 30%, a to za první polovinu letošního roku, tedy konkrétně za období, kdy měl nájemce znemožněný či omezený výkon podnikatelské činnosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními, přijatými v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19,“ přiblížil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Za měsíce, ve kterých měl nájemce uzavřenu provozovnu jen částečně, bude výše podpory přímo úměrná počtu dní, po které měl žadatel znemožněný či omezený výkon své činnosti.

V termínu pro podání žádostí bylo dodáno celkem 35 žádostí, z toho 32 žádostí splňovalo podmínky poskytnutí podpory a 3 žádosti byly vyřazeny. "Celková výše vyčíslené slevy činí 774 742 korun. Nejvyšší výše slevy pro jednotlivce činí 142 511 korun, nejnižší výše slevy činí 1 076 korun,"  přiblížil místostarosta Čestmír Bouda.  

Nájemné za venkovní zahrádky letos město podnikatelům promine

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo také poskytnutí podpory nájemcům, užívajícím za účelem umístění venkovních posezení pro restaurační a jiná gastronomická zařízení, na základě nájemní smlouvy pozemky v majetku města Uherské Hradiště. Formou podpory je poskytnutí slevy na nájemném ve výši 100 % pro období kalendářního roku 2021, za účelem zmírnění následků COVID-19.

Podnětem pro řešení poskytnutí podpory pro nájemce městských pozemků, na kterých jsou umístěna venkovní posezení pro restaurace a jiná gastronomická zařízení, byla snaha města pomoci podnikatelům. „Dostali jsme ale také řadu dotazů z řad provozovatelů těchto zařízení nebo veřejnou výzvu od České barmanské asociace, aby až do konce kalendářního roku 2021 byly gastronomickým podnikům prominuty nájmy a poplatky spojené s provozem venkovních zahrádek. To vše dohromady vedlo k úplnému prominutí nájmů za zahrádky v letošním roce,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.  

Odbor Správy majetku města eviduje zahrádky, pro které je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Tyto smlouvy umožňují celoroční provoz, nájemné u těchto smluv se platí ročně dopředu. Dále se každoročně uzavírají smlouvy s požadavkem na pronájem na dobu určitou, tj. jen na příslušnou sezónu. Dle uzavřených smluv (ke dni 26. 8. 2021) je očekávaný roční příjem z pronájmu zahrádek v celkové výši 572 058 korun, z toho za sezónní restaurační zahrádky je to 147 701 korun. 

AUDIO pro média: 

starosta Ing. Stanislav Blaha: 

2021-09-06 starosta Ing. Stanislav Blaha - pomoc podnikatelům COVID-19.mp3, soubor typu mp3, (1,59 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště