Pomoc podnikatelům: zahrádky letos za čistou nulu a další úleva na nájemném

IMG_20210715_060719.jpg Město Uherské Hradiště chce opět podpořit podnikatele, kteří utrpěli ztráty kvůli koronavirovým opatřením. A pomoci chce hned dvojím způsobem: za nájem restauračních zahrádek v Uherském Hradišti nezaplatí restauratéři za letošní rok ani korunu a podnikatelům, kteří mají nájmy v městských prostorách, pomůže město s nájmem 30 procentní slevou.

Poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 pro venkovní posezení na pozemcích města: 

Město Uherské Hradiště plánuje finančně pomoci nájemcům a poskytnout podporu nájemcům městských pozemků, na kterých jsou umístěna venkovní posezení pro restaurace a jiná gastronomická zařízení. Konkrétně se jedná o celoroční a sezónní zahrádky, kdy nájemcům bude na platbu nájmu za rok 2021 poskytnuta 100% sleva.

Dle aktuálně uzavřených smluv je očekávaný roční příjem z pronájmu zahrádek v celkové výši 550 124 korun, z toho za sezónní restaurační zahrádky je to 142 521 korun.

Nájemcům, kteří již nájemné uhradili, bude celá částka vrácena.

Ve městě je aktuálně 19 celoročních a 9 sezónních zahrádek.

Poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání: 

Město Uherské Hradiště by dále chtělo finančně pomoci nájemcům, kteří užívají na základě nájemní smlouvy prostory v majetku města, a kterým byl na základě mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 znemožněn či omezen výkon podnikatelské činnosti. Proto se město rozhodlo, že za období od 1. 1. 2021 nejdéle do 30. 6. 2021 bude podnikatelům, kteří splní stanovené podmínky, poskytnuta podpora. Touto podporou chce město vyjít vstříc zvýšenému zájmu nájemců o prominutí alespoň části nájemného a ulehčit jim tak podnikání v této nelehké době.

„Stejně jako v loňském roce, kdy se město zapojilo do vládního programu COVID-Nájemné a poskytlo nájemcům, splňujícím podmínky programu, slevu ve výši 30% z nájemného za druhý kvartál roku,  tak i v letošním roce  zavádíme podporu ve formě slevy na nájemném ve výši 30%. Výše podpory bude přímo úměrná počtu dní, po které měl žadatel znemožněný či omezený výkon své činnosti. Odhadujeme, že celková sleva na nájemném by se mohla pohybovat v řádech několika set tisíc korun,“ sdělil starosta města Stanislav BlahaFinální slovo ohledně obou podpor bude mít zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání.

Žádosti je možno podávat na předepsaném formuláři v termínu od 19. 7. do 6. 8. 2021.

Formulář ke stažení: Žádost o poskytnutí podpory covid-19.pdf, soubor typu pdf, (414,61 kB)

Odkaz: ZDE

AKTUALIZOVÁNO:

Poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 pro nájemce, kteří užívají prostory města na základě nájemní smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací města:

Rada města dne 26. 7. 2021  pověřila ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Uherské Hradiště k poskytnutí podpory nájemcům, kteří užívají na základě nájemní smlouvy s příslušnou příspěvkovou organizací prostory sloužící či nesloužící k podnikání v majetku města Uherské Hradiště, ve formě poskytnutí slevy na nájemném ve výši 30% za období od 1. 1. 2021 nejdéle do 30. 6. 2021 při splnění příslušných podmínek.

Žádosti lze podávat od 29. července do 20. srpna 2021 do 13:00 hod. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři, jehož součástí je i čestné prohlášení, kterým se osvědčuje splnění podmínek pro získání podpory. Více informací a formulář žádosti je možno si vyžádat přímo u konkrétní příspěvkové organizace. Žádosti se podávají na příslušnou příspěvkovou organizaci, a to buď osobně, poštou nebo e-mailem, popř. do datové schránky.

 

AUDIO pro média: starosta Ing. Stanislav Blaha: 2021-07-16 Ing. Stanislav Blaha - pomoc podnikatelům.mp3, soubor typu mp3, (3,45 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště