Pomozte zlepšit dopravu také vy, zapojte se do průzkumu!

IMG_0193.JPG V průběhu druhé poloviny října a v listopadu proběhne také v Uherském Hradišti průzkum zaměřený na dopravní chování obyvatel celého souměstí Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice, který navazuje na Koncepci veřejné dopravy. Informace přímo od obyvatel umožní vytvořit kvalitní plán dopravy, ve kterém se budou odrážet reálné dopravní potřeby.

Pro ucelený obraz dopravního chování je podstatné, aby se průzkumu účastnila celá domácnost, vyjma dětí mladších 6 let. Dopravní plán tak zohlední dopravní potřeby všech věkových kategorií obyvatel, kteří se po území měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice pohybují.

Průzkum provede agentura STEM/MARK, jejíž tazatel se prokáže platným průkazem, nebude nabízet žádné služby a požádá vás pouze o vyplnění dotazníku. Nebude požadovat žádné osobní doklady ani jakoukoliv platbu a k výkonu své práce nepotřebuje vstupovat do bytu či domu.

Výzkum dopravního chování umožní vytvořit kvalitní plán dopravy celého souměstí, kvalitnější autobusovou městskou hromadnou dopravu a nové autobusové zastávky a odrazí se v něm, co skutečně obyvatelé od kvalitní dopravy očekávají a chtějí.

Máte-li k průzkumu jakoukoliv otázku, můžete se obrátit na vedoucího výzkumu Ondřeje Váchu (vacha@stemmark_cz) nebo RNDr. Jaroslava Bičana z Městského úřadu Uherské Hradiště (e-mail: jaroslav.bican@mesto-uh_cz, tel.: 572 525 243).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz