Pomozte zlepšit dopravu, zapojte se do průzkumu

IMG_0194.JPG V první polovině měsíce března 2019 proběhne v Uherském Hradišti druhá část průzkumu zaměřeného na dopravní chování Hradišťanů. První část průzkumu byla ukončena v listopadu loňského roku. Informace přímo od obyvatel o způsobech jejich dopravy do zaměstnání a ve volném čase umožní zlepšit autobusovou dopravu v Uherském Hradišti i podmínky pro další způsoby dopravy.

Pro ucelený obraz dopravního chování je podstatné, aby se průzkumu účastnila celá domácnost, vyjma dětí mladších 6 let. Průzkum provádí formou přímého dotazování agentura STEM/MARK. Společně s tazatelem vyplní respondent tzv. deník cest (účel cesty, čas cesty, použitý druh dopravy).

Tazatel společnosti STEM/MARK se prokáže platným průkazem a požádá o vyplnění dotazníku. Nebude požadovat vaše osobní doklady a k výkonu své práce nepotřebuje ani vstupovat do bytu či domu. Za účast v průzkumu obdrží respondent symbolickou finanční odměnu.

Máte-li k průzkumu jakoukoliv otázku či připomínku, můžete přímo kontaktovat zástupce společnosti STEM/MARK pana Ondřeje Váchu (vacha@stemmark_cz, tel.: 607250056) nebo zástupce zadavatele průzkumu, města Uherské Hradiště, pana Jaroslava Bičana (e-mail: jaroslav.bican@mesto-uh_cz, tel.: 572 525 243).

Děkujeme všem Hradišťanům, kteří svou účastí v průzkumu přispějí ke zlepšení dopravní situace v našem městě. O dalších krocích vedoucích ke zlepšování městské hromadné dopravy vás budeme pravidelně informovat.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz