Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště (č. 4/2021). Pro rok 2023 zůstává poplatek ve stejné výši jako v předcházejícím roce, to znamená 500 korun na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2023.

Výše poplatku za komunální odpad:

500 korun: každá osoba od 18 do 70 let věku přihlášená v Uherském Hradišti.

500 korun: vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

250 korun: student studující mimo Uherské Hradiště, v místě vzdáleném od města Uherské Hradiště nejméně 50 kilometrů (potvrzení o studiu je nutné doložit do 31. května 2023).

Nad rámec zákona jsou od poplatků osvobozeny:

-          fyzické osoby do 18 let věku a od 70 let věku.

-          fyzické osoby, které dlouhodobě, tj. nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce, pobývají mimo území České republiky.

-          fyzické osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území Uherského Hradiště, a které jsou zároveň přihlášené v Uherském Hradišti. 

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem. Noví plátci poplatku za odpad obdrží svůj variabilní symbol při ohlášení poplatkové povinnosti (např. trvalého pobytu nebo stavby bez trvalého pobytu) na ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

V případě, že si plátce variabilní symbol neuchoval, lze se obrátit na ekonomický odbor osobně, pracoviště Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo, dveře č. 125,

telefonicky na číslo 572 525 847, nebo elektronicky na e-mail: tereza.manova@mesto-uh_cz

Poplatky za komunální odpad je možné zaplatit těmito způsoby:
  • v pokladně města Uherské Hradiště v hlavní budově radnice,
  • bezhotovostně na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu konkrétního občana (jedinečný variabilní symbol přidělený Městským úřadem Uherské Hradiště),
  • přes webové stránky města www.mesto-uh.cz – Portál občana – Platební portál
  • na poště či v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní poukázky či platební poukaz zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu.

V případě nesrovnalostí, změně trvalého pobytu, úmrtí, vlastnictví stavby bez trvalého pobytu, se obraťte na ekonomický odbor Městského úřadu Uherské Hradiště (kontakt výše v článku).

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 ve formátu PDF:  4-2021.pdf, soubor typu pdf, (303,1 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu:

Ekonomický odbor, oddělení rozpočtů a financování

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Tereza Manová

T: 572 525 847

E: Tereza.Manova@mesto-uh_cz

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Tereza Manová

T: 572 525 847
E: Tereza.Manova@mesto-uh_cz