Poplatky

Výše poplatku za komunální odpad:

  • 500 Kč/rok osoba od 18 do 70 let věku
  • 500 Kč/rok osoba, která vlastní rodinný dům nebo byt bez trvalého pobytu
  • 250 Kč/rok student studující mimo Uherské Hradiště, v místě vzdáleném od města UH nejméně 50 km

Možnost úhrady poplatku za komunální odpad:

  • v pokladně města Uherské Hradiště v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platební karty
  • bezhotovostně na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu konkrétního občana (VS přiděluje MěÚ)
  • poukázkou  

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Dana Schreierová

T: 572 525 847
E: Dana.Schreierova@mesto-uh_cz