Portál na Masarykově náměstí

Portál

Měšťanský, později nájemní dům s barokně a klasicistně klenutými prostorami a druhotně vloženým renesančním i gotickým portálkem v přízemí. 

Do náměstí se obrací novoklasicistní fasádou. Dnešní šířková dispozice domu se zaklenutím průjezdu pochází z klasicistní přestavby. Podélná střední nosná zeď v pravé části půdorysu protíná barokní klenby staršího hloubkového uspořádání. 

Z předcházející stavby renesanční je dochována renesanční část portálku složeného z druhotně osazených částí. Přestavba a nadstavba pater s his torizující novoklasicistní úpravou fasády proběhla v letech 1879 až 1890. Na počátku 20. století následuje řada úprav týkající se obchodního přízemí z let 1905, 1911 a 1920. 

Dům byl prohlášen za nemovitou kulturní památku. 

Zobrazení na mapě

pdf.pngPanel - Portál, soubor typu pdf, (107,67 kB)