Online komunikace s úřadem prostřednictvím Portálu občana

portál občana - životní situace Upozorňujeme občany, že v současné nelehké době mohou využít Portál občana Uherské Hradiště, který slouží pro poskytování elektronických služeb a umožnění elektronické komunikace s občany. Občanům přináší rychlejší a efektivnější řešení svých životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu.

Obecné informace

Portál občana naleznete na adrese https://obcan.mesto-uh.cz. Je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část obsahuje úřední desku, rezervaci termínu návštěvy, klikací rozpočet, neutorizovanou platební bránu a umožňuje elektronické podání. Dále si může občan ve veřejné části stáhnout potřebné formuláře pro jednotlivé životní situace, ty vytisknout, vyplnit a doručit je na úřad běžným způsobem (osobně, poštou), nebo využít možnosti zaslání naskenovaného formuláře prostřednictvím volby ePodání.

Přístup do neveřejné části Portálu občana vyžaduje registraci v systému tak, aby byl občan jednoznačně identifikovatelný. V této části portálu získá uživatel další individualizované služby včetně možnosti elektronického podání online formulářů, které se automaticky předvyplňují známými údaji o přihlášené osobě nebo podnikatelském subjektu. Občan nebo podnikatelský subjekt může sledovat historii odeslaných formulářů a stav jejich projednávání. Registrovaný uživatel (občan) může přes portál hradit platby on-line (autorizovaná platební brána).

Obsah veřejné části (pro anonymní uživatele)

 • Životní situace – přehled životních situací rozdělený do kategorií s možností stažení příslušných offline formulářů, jejich vytištění, vyplnění a podání na úřad buď osobně, poštou či pomocí služby ePodání.
 • Platební brána – neautorizovaný přístup – umožní uživateli bez předchozí registrace uhradit své závazky na základě zadání variabilního symbolu, jména, příjmení a kontaktní e-mailové adresy.
 • Úřední deska - zobrazuje aktuální údaje elektronické úřadní desky.
 • ePodání – zajistí zaevidování podání na úřadě stejně, jako by bylo podáno při osobní návštěvě.
 • Klikací rozpočet - zobrazuje kompletní informace o hospodaření města a lze si proklikávat např. zobrazované roky nebo skupiny informací (rozpočet, příjmy, výdaje atd.).
 • Rezervace termínu - na uvedených pracovištích je možná rezervace času obsloužení
 • Portál veřejné správy MV ČR - budete přesměrování na Portál veřejné správy MV ČR.

Obsah neveřejné části (pro registrované uživatele)

Portál obsahuje navíc funkce, které se týkají občana osobně. Pro přístup k nim je třeba být přihlášen, aby byly chráněny osobní údaje.

 • Můj portál - dokumenty, formuláře a žádosti, které byly občanem odeslány, i odpovědi na ně, včetně informace o tom, v jaké fázi zpracování se dokument nachází a kdo jej vyřizuje.
 • Životní situace - přihlášením do portálu je již prokázána identifikace, proto už není potřeba nic podepisovat a skenovat, údaje o uživateli jsou automaticky vyplněny do online formuláře. Uživatel pouze vyplní zbývající potřebné informace a formulář odešle elektronicky prostřednictvím funkce Odeslat formulář. Pokud se v Portálu občana nenabízí požadovaná životní situace, nemusí být v současné době do portálu zapracována. Další online formuláře budou doplňovány podle aktuálních potřeb a složitosti zapracování.
 • Osobní účet - zobrazuje předpisy k poplatkům, které byly vystaveny, včetně informace, zda byly uhrazeny, či nikoliv. Pro jejich úhradu lze využít přímé vazby na Platební portál bez přepisování platebních údajů. Bezpečnost platebního portálu byla ověřena poskytovatelem této služby a údaje o platební transakci probíhají bezpečně mimo prostředí úřadu.
 • Informace k volbám - informace o volebním okrsku a volební místnosti. Aktuálnost zde uvedených informací závisí na době do konání vypsaných voleb.
 • Portál veřejné správy MV ČR – pokud je občan přihlášen pomocí eObčanky, může využít online služeb státního Portálu veřejné správy. Přihlášení z Portálu občana města se mu přenáší i do Portálu veřejné správy, kde již tedy přihlašovací údaje nemusí zadávat.

Možnosti registrace

 1. Registrace pomocí elektronické identifikace

  V tomto případě se občan registruje do Portálu občana přímo bez návštěvy úřadu.
  Lze využít možnosti elektronické identifikace, které jsou poskytované na webu eIdentita.cz. Nejčastěji používané jsou:

  • eObčanka
   Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jeho elektronická funkcionalita byla aktivována. Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software. Pokud eObčanku občan nemá, může požádat o předčasnou výměnu občanského průkazu bez čipu za eObčanku (stejným způsobem jako o výdej nového občanského průkazu). Tuto předčasnou výměnu bude ale muset uhradit dle platného ceníku. Pokud eObčanku má, ale neaktivoval si čip, doporučujeme navštívit pracoviště osobních dokladů a nechat si čip aktivovat. K aktivaci nepotřebujete nic, pouze eObčanku a připravit si dva číselné kódy (podobně jako PIN)

  • NIA ID
   Přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které jste zadali při založení Vašeho identifikačního prostředku na portálu národního bodu. Přihlášení dokončíte zadáním ověřovacího kódu, který Vám bude zaslán ve formě SMS na Vaše telefonní číslo.

  Kromě výše uvedených lze využít i další možnosti elektronické identifikace. Více informací naleznete na webu info.eidentita.cz

  Použitím eIdentity si občan otevře cestu k elektronické komunikaci nejen s naším úřadem, ale i s jinými orgány státní správy, např. prostřednictvím státního Portálu veřejné správy, ČSSZ atd.

 2. Online registrace a ověření totožnosti na úřadě

  Pokud eObčanku občan nemá, nebo si ji nechce aktivovat, může se zaregistrovat pomocí formuláře přímo na Portálu občana. Vyplněním povinných polí registračního formuláře a jeho odesláním se vytvoří tzv. neověřená registrace, která nabízí pouze omezené využití Portálu občana. Na uvedený e-mail občan obdrží vygenerované přihlašovací jméno a heslo. Pro získání ověřené registrace je nutné ověřit totožnost na určeném pracovišti MěÚ, tj. na podatelně v hlavní budově úřadu na adrese Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.

 3. Registrace na úřadě

  Poslední možností je kompletní registrace u nás na úřadě. Bude to opět znamenat jednu cestu na podatelnu v hlavní budově na Masarykově nám. 19, ale pro příště už občan může životní situace dostupné na Portále občana řešit elektronicky. Zaregistrovat se může v úředních hodinách a stačí se prokázat jakýmkoliv platným dokladem totožnosti. Po úspěšné registraci budou občanovi předány přihlašovací údaje.

 

 


Pro nahlášení problémů s Portálem občana kontaktujte technickou podporu na adrese: portalobcana@mesto-uh_cz

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Ujčíková

T: 572 525 149
M: 739 488 555
E: Jitka.Ujcikova@mesto-uh_cz