Portál občana města Uherské Hradiště

Portál občana slouží pro poskytování elektronických služeb a umožnění elektronické komunikace s občany.

Na Portálu občana města Uherské Hradiště můžete učinit podání vůči Městskému úřadu Uherské Hradiště dvěma způsoby:

ePodání (pro uživatele bez registrace)

Prostřednictvím ePodání můžete učinit elektronické podání, které je určeno zejména pro nepřihlášené návštěvníky Portálu občana. Pro ePodání můžete využít offline formulářů v části Životní situace.

  • Podání bude doručeno úřadu a řádně zaregistrováno v jeho Spisové službě.
  • Vám přijde na zadaný e-mail kód UID, podle kterého lze zjistit aktuální stav odeslaného podání.
  • Průběžný stav podání, které jste učinili lze zjistit níže na stránce v části „Zjištění stavu podání.
  • Pokud podání nebude obsahovat elekronický podpis, můžete být v některých případech k dodání listinného originálu s vlastnoručním podpisem.

Online formuláře (pro registrované uživatele)

Přihlášením do Portálu občana je již prokázána identifikace, proto již není potřeba nic podepisovat a skenovat, údaje o uživateli jsou automaticky vyplněny do online formuláře. Uživatel pouze vyplní zbývající potřebné informace a formulář odešle elektronicky prostřednictvím funkce Odeslat formulář. Pokud se v Portálu občana nenabízí požadovaná životní situace, nemusí být v současné době do portálu zapracována. Další online formuláře budou doplňovány podle aktuálních potřeb a složitosti zapracování.
Registrovaný uživatel má následně informaci, jaké dokumenty, formuláře a žádosti odeslal, vč. odpovědí na ně a dále informace o tom, v jaké fázi zpracování se dokument nachází a kdo jej vyřizuje.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz