Porucha veřejného osvětlení na sídlišti Hliník

Na sídlišti Hliník v několika posledních dnech nefunguje veřejné osvětlení. Situaci nebereme na lehkou váhu a je naší snahou zajistit co možná nejdříve opětovnou funkčnost veřejného osvětlení.

Problematická situace se týká 4 ulic: Pplk. Vladimíra Štěrby, Václava Kulíška, Kopánky a Praporce.  Na odstranění závady nahlášené 25. 2. 2018 se začalo pracovat ihned během následujícího pracovního dne.  Bohužel se při tomto zjistilo, že se (zřejmě i vlivem klimatických podmínek) vyskytla kabelová porucha. Její konkrétní lokalizace v těchto podmínkách nebyla jednoduchá. K vyhledání poruchy muselo být využito techniky od energetické společnosti, konkrétní místo bylo lokalizováno až ve čtvrtek 1. 3. 2018. Avšak vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám nemohly být práce na odstranění závady zahájeny ihned.

Dnes, v úterý 6. března budou na místě provedeny práce, které by měly vést k úplnému odstranění poruchy.

Ještě jednou se všem obyvatelům, kterých se porucha dotkla, za způsobené komplikace omlouváme.  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz