Poskytování dotací z fondu sociální pomoci a prevence

4. Základní informace k životní situaci

Finanční prostředky jsou určeny k podpoře neziskových organizací vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor sociálních služeb. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel musí mít jednu z forem uvedených ve vyhlášeném výběrovém řízení a vykonávat svoji činnost na území města Uherské Hradiště.
Pro podání žádosti musí být použit předepsaný tiskopis a jeho povinné přílohy.
Žádost musí být podána nejpozději do 30.06. nebo 30.11. příslušného kalendářního roku.
Všechny potřebné informace a tiskopis žádosti je zveřejňován s předstihem na oficiálních internetových stránkách města www.mesto-uh.cz


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost (na příslušném tiskopisu včetně povinných příloh) se podává v písemné podobě nejpozději do výše uvedeného data buďto osobně na Odboru sociálních služeb, odloučené pracoviště: Protzkarova 33, Uherské Hradiště nebo poštou na adresu Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor sociálních služeb, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01  Uherské Hradiště
odloučené pracoviště: Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
odbor sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb
Protzkarova 33, Uherské Hradiště (4. podlaží, kancelář 430)
Bc. Taťána Pukovcová - vedoucí oddělení plánování sociálních služeb, tajemnice fondu
telefon: 572 525 780, e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh_cz


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Pro podání žádosti je nutná řádně vyplněná žádost na příslušném tiskopise a povinné přílohy (čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné dluhy Městu Uherské Hradiště, ověřená kopie zřizovací listiny, případně evidenční list organizační jednotky, ověřená kopie registrace poskytovaných sociálních služeb). 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště. Formulář žádosti je k dispozici na příslušném oddělení nebo ke stažení v sekci formuláře.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na přidělení dotace není právní nárok. Vyřízení je podmíněno schválením Radou města Uherské Hradiště, popř. Zastupitelstvem města Uherské Hradiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o dotaci nelze vyřídit elektronicky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích , § 35 odst. (2), § 84 písm. c), ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné – přidělování dotací není zákonnou povinností poskytovatele.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb, Městský úřad Uherské Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Petra Karlíková, telefon: 572 525 750, e-mail: petra.karlikova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2011


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.09.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz