Poskytování dotací z fondu sportu

4. Základní informace k životní situaci

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací směřující k podpoře rozvoje sportu. Prostředky budou poskytnuty především: 

  • na organizaci sportovních akcí -  turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem
  • na sportovní činnost - zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů, na úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, na mzdy trenérů a cvičitelů mládeže
  • na provoz sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor kultury, školství a sportu, oddělení školství a sportu eviduje žádosti o poskytnutí dotace. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Příjemcem dotace z Fondu mohou být právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.
Pro podání žádosti musí být použita předepsaná žádost a povinné přílohy.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost se podává v písemné nebo elektronické podobě a v termínu dle vyhlášeného Dotačního programu „Podpora rozvoje sportu“ Odboru kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad – odbor kultury, školství a sportu 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště, oddělení školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uh. Hradiště,

Mgr. Pavel Rochovanský, tel. 572 525 608, e-mail: pavel.rochovansky@mesto-uh_cz


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z Fondu sportu města Uherské Hradiště (včetně povinných příloh a čestného prohlášení, které jsou součástí žádosti). K žádosti je nutno přiložit kopii platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné).


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti o dotaci z Fondu sportu. K dispozici je na internetovém portálu města Uherské Hradiště. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na přidělení dotace není právní nárok. Vyřízení je podmíněno schválením Radou města Uherské Hradiště, popř. Zastupitelstvem města Uh. Hradiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Sportovní komise


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o dotaci nelze vyřídit elektronicky 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu.   


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné – přidělování dotací není zákonnou povinností poskytovatele.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště


26. Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Rochovanský, tel. 572 525 608, e-mail: pavel.rochovansky@mesto-uh_cz  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.05.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

25.05.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Rochovanský

T: 572 525 608
E: Pavel.Rochovansky@mesto-uh_cz