Potvrzení o dodání e-mailové zprávy

Toto potvrzení se odesílá ihned po převzetí e-mailové zprávy elektronickou podatelnou.

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Zpráva obsahuje následující text:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou #doruceno# přijato k dalšímu zpracování.

Pokud to lze, uvítáme Vaši elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému
datových schránek. Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

S pozdravem
#urad#

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!