Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad Uherské Hradiště vede matriční knihy pro obec Uherské Hradiště, pro jeho části Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky nebo Míkovice a dále pro obce Podolí a Popovice.
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné převážně pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • fyzická osoba, které se zápis týká, člen její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci a zplnomocnění zástupci
  • oprávněné osoby státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti
  • oprávněné osoby statutárních orgánů církví, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Osoba oprávněná se dostaví na matriku Uherské Hradiště, požádá o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a zaplatí příslušný správní poplatek.
O vydání matričního dokladu lze požádat i písemně.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště.   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • průkaz totožnosti
  • písemnou žádost a veřejnou listinu prokazující požadavek z ciziny  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek za vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je 50 Kč za každou započatou stránku. 
Správní poplatek lze uhradit na matrice Uherské Hradiště.  
Správní poplatek se hradí při podání žádosti. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů.  


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz