Potvrzení o zaevidování elektronického podání

Pokud je podání přijato řádně epodatelnou a zaevidováno do spisové služby, odešle epodatelna tuto zprávu:

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou #doruceno# přijato pod číslem jednacím #cj# do spisové služby.

Pokud to lze, uvítáme Vaši elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek. Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

S pozdravem

#urad#

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!