Povodně

Důležité dokumenty:

 

Povodňový plán města Uherské Hradiště v digitální formě

 

Povodňové komise

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).