Povodňové komise

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Městská rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi. Předsedou povodňové komise města je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů městského zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňová komise města Uherské Hradiště

Ing. Stanislav Blaha, starosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 103
E-mail: Stanislav.blaha@mesto-uh_cz

 

Ing. Čestmír Bouda, místostarosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 113
E-mail: Cestmir.Bouda@mesto-uh_cz

 

Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 102
E-mail: josef.botek@mesto-uh_cz

 

Ing. Lenka Procházková, odbor správy majetku města
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 850
E-mail: lenka.prochazkova@mesto-uh_cz

 

Ing. Iva Mošťková, útvar kanceláře starosty
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 120
E-mail: iva.mostkova@mesto-uh_cz

 

Bc. Vlastimil Pauřík, velitel městské policie Uherské Hradiště
Adresa pracoviště: Hradební 174, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 500
E-mail: vlastimil.paurik@mesto-uh_cz

 

MUDr. Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice, a.s.
Adresa pracoviště: J.E. Purkyně 365, Uherské Hradiště
Tel.: 572 529 121
E-mail: sladek@nemuh_cz

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

Ing. Stanislav Blaha, starosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 103
E-mail: Stanislav.blaha@mesto-uh_cz

 

PhDr. Ivo Frolec, místostarosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 112
E-mail: Ivo.Frolec@mesto-uh_cz

 

Ing. Jan Krčma, Ph.D., vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 840
E-mail: jan.krcma@mesto-uh_cz

 

Ing. Lumír Lacka, Útvar kanceláře starosty
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 125
E-mail: lumir.lacka@mesto-uh_cz

 

Mgr. Eva Schneiderová, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 857
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh_cz  

 

plk. JUDr. Bronislav Šabršula, LL.M., Policie ČR  
Adresa pracoviště: Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště
Tel.: 974 678 220
E-mail: uh.uo.podatelna@pcr_cz  

 

Ing. Jaroslav Křeháček, HZS ZK
Adresa pracoviště: Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště
Tel.: 950 675 302
E-mail: jaroslav.krehacek@zlk_izscr_cz  

 

Mgr. Jiří Barouš 

    

Ing. Milan Večeřa, Lesy ČR, s.p.
Adresa pracoviště: Uherskobrodská 81, Luhačovice
Tel.: 965 957 121
E-mail: vecera.ost57@lesycr_cz  

 

Ing. Pavel Mládek, Povodí Moravy, s.p.
Adresa pracoviště: Moravní nám. 766, Uh. Hradiště
Tel.: 572 552 571
E-mail: mladek@pmo_cz  

 

Jan Skryja, SVK a. s.
Adresa pracoviště: Za Olšávkou 290, Uh. Hradiště
Tel.: 572 553 131
E-mail: jan.skryja@svkuh_cz

 

Josef Bazala, starosta
Adresa pracoviště: nám. Hrdinů 100, Staré Město
Tel.: 572 416 402
E-mail: bazala@staremesto_uh_cz

  

Ing. Pavel Vardan, starosta
Adresa pracoviště: náměstí Svobody 361, Kunovice
Tel.: 572 437 721
E-mail: pavel.vardan@město-kunovice.cz (pavel.vardan@m%C4%9Bsto-kunovice.cz)  

 

Kontakty na odpovědnou osobu