Povodňové komise

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Městská rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi. Předsedou povodňové komise města je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů městského zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňová komise města Uherské Hradiště

Ing. Stanislav Blaha, starosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 103
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh_cz

 

Ing. Čestmír Bouda, místostarosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 113
E-mail: cestmir.bouda@mesto-uh_cz

 

Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 102
E-mail: josef.botek@mesto-uh_cz

 

Ing. Lenka Procházková, odbor správy majetku města
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 850
E-mail: lenka.prochazkova@mesto-uh_cz

 

Ing. Iva Mošťková, útvar kanceláře starosty
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 120
E-mail: iva.mostkova@mesto-uh_cz

 

Bc. Vlastimil Pauřík, velitel městské policie Uherské Hradiště
Adresa pracoviště: Hradební 174, Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 500
E-mail: vlastimil.paurik@mesto-uh_cz

 

MUDr. Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice, a.s.
Adresa pracoviště: J.E. Purkyně 365, Uherské Hradiště
Tel.: 572 529 121
E-mail: sladek@nemuh_cz

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště byla zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

Ing. Stanislav Blaha, starosta
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 103
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh_cz 

 

Ing. Marcela Čechová, místostarostka
Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 112
E-mail: marcela.cechova@mesto-uh_cz

 

Ing. Jan Krčma, Ph.D., vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 840
E-mail: jan.krcma@mesto-uh_cz

 

Ing. Lumír Lacka, Útvar kanceláře starosty
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 125
E-mail: lumir.lacka@mesto-uh_cz

 

Ing. Marcela Pešáková, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uh. Hradiště
Tel.: 572 525 855
E-mail: marcela.pesakova@mesto-uh_cz

  

plk. Mgr. Martin Bsonek, PČR
Adresa pracoviště: Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště
Tel.: 974 678 220
E-mail: uh.uo.podatelna@pcr_cz

 

Ing. Jaroslav Křeháček, HZS ZK
Adresa pracoviště: Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště
Tel.: 950 675 302
E-mail: jaroslav.krehacek@zlk_izscr_cz  

    

Ing. Milan Večeřa, Lesy ČR, s.p.
Adresa pracoviště: náměstí Svobody 289, Buchlovice
Tel.: 965 942 370
E-mail: milan.vecera@lesycr_cz  

 

Tomáš Macháček, DiS., Povodí Moravy, s.p.
Adresa pracoviště: Moravní nám. 766, Uh. Hradiště
Tel.: 572 552 571
E-mail: machacek@pmo_cz  

 

Mgr. Jan Skryja, SVK a. s.
Adresa pracoviště: Za Olšávkou 290, Uh. Hradiště
Tel.: 572 530 131
E-mail: jan.skryja@svkuh_cz

 

Ing. Kamil Psotka, starosta
Adresa pracoviště: nám. Hrdinů 100, Staré Město
Tel.: 572 416 402
E-mail: psotka@staremesto_uh_cz

  

Ing. Pavel Vardan, starosta
Adresa pracoviště: náměstí Svobody 361, Kunovice
Tel.: 572 432 721
E-mail: pavel.vardan@mesto-kunovice_cz

 

Kontakty na odpovědnou osobu