Povolení lovu na nehonebních pozemcích

4. Základní informace k životní situaci

Řízení na žádost vlastníka nehonebního pozemku nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy myslivosti, vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře na nehonebních pozemcích. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník nehonebního pozemku. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání písemné žádosti. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručit do podatelny Městského úřadu Uherké Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný tiskopis žádosti není stanoven. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

stanislav.krenek@mesto-uh_cz  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 449/2001Sb., v platném znění 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti vydanému rozhodnutí. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo neoprávněně loví zvěř, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokutu do výše 8 000 Kč. Držiteli loveckého lístku při porušení pravidel lovu na nehonebních pozemcích lze uložit pokudu do výše 30 000 Kč a uložit zákaz činnosti na dobu až 2 roky.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

 Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840, email: jan.krcma@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace