Požadavek na opravu dětského hřiště a sportoviště

4. Základní informace k životní situaci

Město Uherské Hradiště eviduje ve své správě cca 56 dětských hřišť, které je povinno rekonstruovat, opravovat a udržovat v provozuschopném a normám odpovídajícím stavu.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Obyvatelé Uherského Hradiště.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Sdělit žádost na odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku jakožto správce všech veřejně přístupných hřišť na území města Uherské Hradiště.   


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost písemná, mailová či telefonická na odbor správy majetku města. Nutno sdělit adresu, kde se hřiště nachází.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště odbor správy majetku města. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle rozsahu rekonstrukce nebo nutných oprav hřiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy
  • Požadavek na výměnu písku v pískovišti
  • Požadavek na odstranění havarijních prvků na dětském hřišti
  • Požadavek na opravu oplocení
  • Požadavek na doplnění prvků na hřišti
  • Požadavek na opravu povrchu dětského hřiště či sportoviště
  • Požadavek na výměnu plachty oplocení 

22. Další informace

Pasport dětských hřišť.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Provozní řády na dětských hřištích – uveden kontaktní údaj na pracovníka


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města


26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace