Požehnání opravené barokní kapličky

DSC00446.JPG V létě opravené kapličce nedaleko mařatického hřbitova se v pondělí 9. prosince dostalo požehnání od děkana P. Josefa Říhy z Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště.

Město památku ve stínu dvou monumentálních stromů získalo do svého majetku vloni.

Původní majitelé se o ni starali, přesto zásadní obnova památky čekala na město. Během letošního léta se obnovy ujala stavební společnost Stavspektrum  a kapličce se vrátila její původní krása. „Zde patří velké poděkování panu Jaroslavu Martinákovi a všem odborníkům, kteří využili při obnově tohoto dílka své, dnes už vzácné, znalosti a dovednosti,“  řekl starosta města Stanislav Blaha. Kromě odstranění poškozených omítek a jejich nového natažení bylo třeba náročně modelovat profilované římsy. Nově musel být vložen rám do výklenku, protože původní byl zcela dožilý, řešeno bylo také celkové odvlhčení objektu.

V nice kapličky se dochovala poněkud mladší polychromovaná sádrová socha Panny Marie Lurdské, pocházející pravděpodobně z první poloviny 20. století. Přestože nejde o kulturní památku, neoddělitelně ke kapličce patří, a proto i ona prošla procesem obnovy. Restaurátorské práce provedl pan Tomáš Martinák.

"Drobné sakrální památky jsou ke spatření skrz naskrz celým městem a my se je snažíme postupně opravovat, protože by bylo velkou škodou, kdyby jejich stav degradoval. Vytvořili je naši předkové a my vnímáme jako povinnost tyto doklady minulosti zachovat," vyslovil se starosta Blaha. 

Obnova kapličky proběhla za přispění dotace poskytované Zlínským kraje v Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu ve výši 98 700 Kč. Celková částka za stavební práce na kapličce byla téměř 364 000 Kč a restaurování sošky vyšlo na 16 100 Kč.

-jp-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz