Pozemky

Formuláře:
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu:
  • pdf Výpůjčka části pozemku p. č. 565/2 v k.ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (pdf, 643 KB)
    Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 565/2 o výměře cca 22,75 m2 v k.ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu-sjezdu na části pozemku p. č. 565/2 v k.ú. Vésky.
  • pdf Převod pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Mařatice a v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště – ulice U Řeky (pdf, 2 MB)
      Jedná se o převod pozemků p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2, p. č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č. 3016/56 o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře 118 m2 a částí pozemků p. č. 534/3 o výměře cca 290 m2 a p. č. 534/4 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, s „Podmínkami k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště, Mařatice – Jarošov, ulice U Řeky“, zpracovanými Útvarem městského architekta v únoru 2020 a uvedenými v Příloze č. 1.