Pozemky

Formuláře:
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu:
 • pdf Výpůjčka části pozemku v k.ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (pdf, 604 KB)
  Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 565/2 o výměře cca 10,52 m2 v k.ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu/sjezdu na části pozemku p. č. 565/2 v k.ú. Vésky.
 • pdf Pacht pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Vésky (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pacht pozemků a částí pozemků o celkové výměře cca 68 936 m2, vše v k.ú. Vésky.
 • pdf Pacht části pozemku p. č. 487/1 v k.ú. Vésky (pdf, 455 KB)
  Jedná se o pacht části pozemku p. č. 487/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Vésky.
 • pdf Pronájem pozemku p. č. 879/2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou (pdf, 414 KB)
  Jedná se o pronájem pozemku p. č. 879/2 o celkové výměře 535 m2 k.ú. Míkovice nad Olšavou.
 • pdf Směna pozemku p. č. 3023/133 za část pozemku p. č. 2065/2, oba v k.ú. Mařatice (pdf, 682 KB)
  Jedná se o směnu pozemku p. č. 3023/133 o celkové výměře 27 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví paní I. P., za část pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471.
 • pdf Převod pozemku p. č. 144 v k.ú. Vésky (pdf, 447 KB)
  Jedná se o převod pozemku p. č. 144 o celkové výměře 17 m2 k.ú. Vésky.
 • pdf Pronájem 11 ks prosvětlených vitrín v zastávkových přístřešcích (pdf, 3 MB)
  Jedná se o pronájem 11 ks prosvětlených vitrín (každá o výměře 2 x cca 2 m2) v zastávkových přístřešcích umístěných: na ulici Větrná na části pozemku p. č. 3023/93 v k.ú. Mařatice, na ulici Sadová na části pozemku p. č. 3061/12 v k.ú. Mařatice, na ulici Sadová na části pozemku p. č. 3000/258 v k.ú. Mařatice, na ulici Sadová na části pozemku p. č. 3023/52 v k.ú. Mařatice, na ulici Sadová na části pozemku p. č. 3023/65 v k.ú. Mařatice, na ulici Sokolovská na části pozemku p. č. 324/3 k.ú. Mařatice, na ulici Sokolovská na části pozemku p. č. 3042/1 v k.ú. Mařatice, na ulici Pivovarská na části pozemku p. č. 1683/15 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, na ulici Pivovarská na části pozemku p. č. 725/1 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, na ulici Louky na části pozemku p. č. 855 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a na ulici J. E. Purkyně na části pozemku p. č. 842/4 v k.ú. Uherské Hradiště.