Pozemky

Formuláře:
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu:
 • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM (pdf, 28 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM ze dne 01.03.2016, týkající se výpůjčky částí pozemků p. č. 3164/73 o výměře 658 m2, p. č. 3164/84 o výměře 2 m2 a p. č. 3164/86 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a manžely K. Z. a Mgr. P. Z., spočívajícího ve změně doby výpůjčky uvedené v čl. III. Podmínky výpůjčky a povinnosti vypůjčitelů v odst. 3., a to z doby nejdéle do 31.12.2018 na dobu nejdéle do 31.12.2019.
 • pdf Výpůjčka částí pozemku v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (pdf, 121 KB)
  Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 2058/98 o výměře cca 9 m2 a o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu/sjezdu a přístupového chodníku na částech pozemku p. č. 2058/98 v k.ú. Mařatice k novostavbě RD umístěné na pozemku p. č. 2058/36 v k.ú. Mařatice.
 • pdf Pronájem pozemku p. č. 195 v k.ú. Vésky (pdf, 55 KB)
  Jedná se o pronájem pozemku p. č. 195 o celkové výměře 46 m2 v k.ú. Vésky.
 • pdf Výpůjčka části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (pdf, 120 KB)
  Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 1418 o výměře cca 4,2 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace zateplení BD č. p. 784, Tř. Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, na části pozemku p. č. 1418 v k.ú. Uherské Hradiště.