Pozemky

Formuláře:
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu:
  • pdf Pronájem pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 443 KB)
    Jedná se o pronájem pozemků st. p. č. 217/4 o celkové výměře 243 m2 a p. č. 110/5 o celkové výměře 313 m2, a částí pozemků st. p. č. 549 o výměře cca 104 m2 a p. č. 1632 o výměře cca 183 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště.
  • pdf Převod části pozemku p. č. 1458/1 v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
    Jedná se o převod části pozemku p. č 1458/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Uherské Hradiště s „Podmínkami k převodu části pozemku pro výstavbu bytového domu v lokalitě Uherské Hradiště – Zelené náměstí“, zpracovanými Ing. arch. Alešem Holým dne 04.11.2019 a uvedenými v Příloze č. 1.