Pozor na platnost řidičského průkazu

řidičský průkaz Řidiči by si měli pohlídat platnost svých řidičských průkazů. Řidičské průkazy mají pouze omezenou platnost a motoristé by si sami měli včas zajistit jejich výměnu. Letos skončí platnost průkazů vydaných v roce 2007, v Uherském Hradišti se jedná o 7210 průkazů. Za případné řízení bez platného dokladu se řidiči vystavují riziku nemalé pokuty. Doporučujeme, aby si řidiči vyřizovali nový řidičský průkaz asi 1 měsíc před skončením jeho platnosti (platnost je na dokladu uvedena).

V současné době jsou platné pouze řidičské průkazy typu kreditní karty (vydávané od roku 2004), které platí po dobu 10 let ode dne vydání. V případě, že doklad osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E, D nebo D+E, je jeho platnost 5 let.

Prostá výměna řidičských průkazů vydaných po 1. 5. 2004, tedy průkazů typu kreditní karty, nepodléhá správnímu poplatku. Pokud současně s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů (změna příjmení, bydliště apod.), činí správní poplatek 50 Kč. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V případě výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek pak činí 500 Kč a doklad je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad totožnosti a jednu aktuální fotografii (max. 2 roky starou) o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

 

Podle dosavadních zkušeností si motoristé platnost svých řidičských průkazů nehlídají. Zákonné výměny, které doprovázela mediální kampaň, již skončily. Nyní si motoristé termíny výměny musejí hlídat sami, protože doklad se po uplynutí doby platnosti stává neplatným. Za případné řízení motorového vozidla bez platného dokladu lze uložit pokutu, v blokovém řízení do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 - 2500 Kč + případně 1000 Kč náklady řízení.

Úřední hodiny oddělení evidence řidičských oprávnění:
• pondělí: 8 -17 hodin
• středa:  8 -17 hodin
• pátek:   8 -12 hodin
 

Řidičské oprávnění vyřídíte na Odboru dopravních a správních agend, ul. Revoluční 1023, tel.: 572 525 565

 

Ve dnech úterý a čtvrtek mohou občané využít rezervační systém.