Práce na regeneraci sídliště 28. října začaly

IMG_3198.JPG Po schválení a instalaci provizorního dopravního řešení byly zahájeny stavební práce na regeneraci ulice 28. října. Z důvodu rekonstrukce komunikace, parkoviště a chodníku je po dobu výstavby komunikace ul. na 28. října úplně uzavřená. Průjezdnost ulice je zachována pouze pro složky záchranného systému a odvoz komunálního odpadu.

Stavební práce budou probíhat v úseku od ul. Lechova po ul. Sportovní. Průběžně budou probíhat práce na vozovce, chodníku a na přilehlých parkovištích. Dojde k odstranění stávající zeleně, která je v kolizi s výstavbou parkovišť, zeleň bude samozřejmě plně nahrazena novou výsadbou. Dále budou prováděny práce na objektech nového veřejného osvětlení, úpravách stávajícího hřiště, mobiliáři a zelených plochách. Dokončení prací je plánováno na konec listopadu 2017.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz