Práce související s budováním zastávek

MHD-Svatováclavská.jpg Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na provádění plánovaných stavebních prací, které souvisí s vybudováním provizorních zastávek MHD v souvislosti s novou provozní koncepcí MHD.

V Uherském Hradišti a městských částech Mařatice, Jarošov a Sady bude probíhat výstavba těchto provizorních zastávek a s tím budou spojena drobná dopravní omezení.

Práce budou probíhat za provozu, bez uzavírek. Prosíme proto občany o pochopení a zároveň žádáme o respektování dočasného dopravního značení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz