Pracovní skupiny

V únoru 2007 se poprvé sešly pracovní skupiny, které řeší problematiku cílových skupin seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže ohrožené delikvencí, osob bez přístřeší a uživatelů drog a jejich blízkých.

Členy pracovních skupin jsou pracovníci Městského úřadu Uherské Hradiště, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a občané z řad uživatelů sociálních služeb a veřejnosti. Účast na pracovních skupinách je dobrovolná.

 

V rámci projektu bylo vytvořeno 5 pracovních skupin se zaměřením na:

  • osoby bez přístřeší
  • osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • uživatelé drog a jejich blízcí
  • děti a mládež ohrožená delikvencí (15 - 25 let)
  • senioři


Dále vznikla specifická pracovní skupina - bezbariérovost, která bude řešit otázky "bariér" ve městě pro osoby s různými tělesnými handicapy.

Souhrn práce za II. etapu: