Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) odpovídající cílovým skupinám projektu: senioři; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jsou tvořeny uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími zájemci o plánování sociálních služeb. Řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhují priority, podávají připomínky. Skupiny řídí projektový manažer, který pořizuje zápis ze setkání. Projektový manažer je dále zodpovědný za předávání informací z pracovních skupin na řídící skupinu. Pracovní skupina může pro řešení konkrétního problému vytvořit dílčí pracovní skupinu.