Pracovní skupiny

Nejdůležitějším prvkem komunitního plánování sociálních služeb je zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních a navazujících služeb v rámci práce odborných pracovních skupin.

Tyto pracovní skupiny již byly vytvořeny a pravidelně se schází. Pracovní skupiny jsou
zaměřeny na problematiku:

  • osob se zdravotním postižením,
  • dětí, mládeže a rodin s dětmi,
  • seniorů,
  • osob ohrožených sociálním vyloučením.

Do pracovních skupin se mohou zapojit i další zájemci, kteří pracují v sociální oblasti či se o tuto oblast zajímají a ještě nejsou v pracovních skupinách zapojeni. Pracovní skupiny se schází pravidelně 1x za 2 měsíce a řeší otázky týkající se sociální oblasti, v počátku projektu se budou podílet na aktualizaci SPRSS 2012 -2014, později budou zpracovávat koncepci SPRSS na období 2015-2017.

 

pdf.pngKoncepce strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 - 2017, soubor typu pdf, (294,69 kB)


Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením

Setkání červen 2013: 
Setkání září 2013:
Setkání prosinec 2013:
Setkání únor 2014:
Setkání duben 2014:
Setkání červen 2014:

Pracovní skupina senioři

Setkání červen 2013:
Setkání září 2013:
Setkání prosinec 2013:
Setkání únor 2014:
Setkání duben 2014:
Setkání červen 2014:

Pracovní skupina děti, mládež a rodiny s dětmi

Setkání červen 2013:
Setkání září 2013:
Setkání prosinec 2013:
Setkání únor 2014:
Setkání duben 2014:
Setkání červen 2014:

Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením

Setkání červen 2013:

Setkání září 2013:
Setkání prosinec 2013:
Setkání únor 2014:
Setkání duben 2014:
Setkání červen 2014: