Pravidla

pdf.pngPravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, soubor typu pdf, (272,91 kB)

pdf.pngPravidla pro nakládání s bytovým fondem města - soutěž nájemného, soubor typu pdf, (293,86 kB)
pdf.pngPravidla pro nakládání s bytovým fondem města - standardní byty, soubor typu pdf, (300,35 kB)
pdf.pngPravidla pro nakládání s bytovým fondem města - startovací byty, soubor typu pdf, (298,58 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz