Úprava přechodů pro chodce v ulicích Větrná a Sadová

Větrná, Uherské Hradiště Uherské Hradiště pokračuje v realizaci opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Logo Zlínský kraj

Město Uherské Hradiště pořídilo za finanční podpory Programu RP11-18 BESIP Zlínského kraje projektovou dokumentaci (PD) pro realizaci bezpečnosti silničního provozu na ulicích Větrná a Sadová, páteřních komunikací sídliště Východ v Uherském Hradišti – Mařaticích.

Uvedené ulice jsou frekventované komunikace, které tvoří bariéru na důležitých pěších trasách spojující sídliště Východ se zbývající částí Mařatic a centrem města. Důležitost a nutnost bezpečnostních prvků na těchto komunikacích umocňuje přilehlá základní škola s mateřskou školou, kde je zvýšený pohyb dětí nejen při cestě do školy a ze školy, ale také v rámci výuky, kdy děti docházejí za různými aktivitami nejen na sportoviště přes silici, ale také do centra města, kde navštěvují různé kroužky. Celkem se jedná o cca 1500 obyvatel, kteří denně denně využívají dotčenou ulici autem, na kole či pěšky. I z tohoto důvodu patří bezpečnostní řešení komunikace mezi aktuální priority.

Předmětem zpracované PD je především řešení nasvětlení stávajících šesti přechodů pro chodce (4x na ulici Větrná a 2x  na ulici Sadová), a to včetně přechodů se speciálním osvětlením zvýrazňujícím chodce na přechodu.

PD byla pořízena za cenu 108.900 Kč vč. DPH, přičemž 45.000 Kč je financováno z rozpočtu Zlínského kraje. Zpracovatelem byla frma M plus elektro s.r.o. z Nedakonic.

V návaznosti na nasvětlení přechodů bude zpracována další dokumentace, jejímž předmětem budou stavební úpravy nevhodně řešeného přechodu pro chodce mezi základní školou Větrná a sportovištěm, který ústí do parkoviště. Rozsáhlejší stavební úprava se bude týkat především celé křižovatky mezi ulicemi Větrná, Na Hraničkách a Lomená, kde je přechod pro chodce situován nevhodně před zastávku MHD bez zálivu. Významnou částí stavebních úprav vyplývajících z PD bude jednak optimalizace polohy ramen dotčené křižovatky, a to formou bezpečnostního prvku v podobě vyvýšené plochy křižovatky včetně bezbariérového přechodu pro chodce, a jednak řešení rozhledových poměrů na přechodech.

Město dlouhodobě a systematicky řeší dopravní situaci ve městě s důrazem na bezpečnost a bezbariérovost. Uvedený projekt je součástí komplexního řešení dopravní situace (v posledních letech došlo k nasvícení všech přechodů pro chodce na frekventované cestě do místní části Jarošova směrem na Zlín, k úpravě přechodů pro chodce v centru města dle požadavků SFDI). V roce 2017 zastupitelstvo města schválilo koncepci veřejné dopravy, aktuálně se zpracovává koncepce dopravy v centru města apod.

Na základě zpracovaných projektových dokumentací bude docházet k samotným realizacím jednotlivých akcí, a to dle vlastních finančních možností nebo za podpory vhodných dotačních titulů.

Útvar městského architekta, listopad 2018