Předání cen Vladimíra Boučka

Výstřižek2.PNG Ceny Vladimíra Boučka už znají své laureáty. Za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby letos připadla cena paní Marii Hrobařové za zdobení kraslic a paní Ireně Burdové za zhotovování zvykoslovných předmětů z těsta. Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka převzala paní Věra Marková, a to za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské fajánse.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz