Předání výtěžku předvánoční sbírky

IMG_5503.JPG Slavnostní předání výtěžku veřejné předvánoční sbírky, při které na sklonku roku 2020 věnovali občané Uherského Hradiště na dobročinné účely skoro 60 tisíc korun, se uskutečnilo v pátek 8. ledna v obřadní síni radnice. Z rukou starosty města Stanislava Blahy si certifikáty s výtěžkem sbírky převzaly zástupkyně zdravotního ústavu PAHOP a spolku Akropolis.

Charitativně zaměřenou sbírku pořádá město Uherské Hradiště už od roku 2003. V roce 2020 se uskutečnila pro Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP a pro Akropolis. Pokladničky byly umístěny u tradičního dřevěného betlému na Masarykově náměstí, v Uherskohradišťské nemocnici a v budově městského úřadu na ul. Revoluční.

Zdravotnímu ústavu PAHOP vynesla sbírka 54.497,- korun, pro Akropolis se podařilo vybrat 5.178,- korun.  

PAHOP plánuje výtěžek sbírky použít jako příspěvek na pořízení automobilu pro mobilní hospic a terénní odlehčovací službu. Služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem poskytuje organizace nepřetržitě, umožňuje jim důstojné a bezbolestné dožití v domácím prostředí, a dostatečný vozový park je pro zajištění dostupnosti služby velmi důležitý.

V Akropolisu chtějí výtěžek sbírky použít na zakoupení speciálního lůžka, které je určeno pro program s dětmi s autistickým postižením.

Výtěžek předvánoční sbírky byl v roce 2020, výrazně poznamenaném epidemií koronaviru, ještě mírně vyšší, než ten poslední. V roce 2019 se vybrala částka 58 218 korun, přičemž vybrané peníze připadly nízkoprahovému zařízení TULIP. Dosavadní rekord sbírky padl v roce 2017, kdy výtěžek činil takřka 71 tisíc korun. 

-JP-

Pro média - audio - Mgr. Helena Schwarczová (PAHOP): 

2021-01-08 Předání sbírky (Schwarczová).mp3, soubor typu mp3, (710,8 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz