Představujeme novou knihu Toulky městem Uherské Hradiště

kniha Toulky městem Uherské Hradiště.jpg Město Uherské Hradiště vydalo u příležitosti letošního 765. výročí založení města novou knihu Toulky městem Uherské Hradiště. Jde o podrobně zpracovaný dějinný vývoj na území historického jádra města Uherské Hradiště, autorkou knihy je archivářka a historička PhDr. Jaromíra Čoupková.

Myšlenka podrobně zpracovat dějinný vývoj na území historického jádra města a pozdější barokní pevnosti se zrodila v kolektivu redakční rady Zpravodaje města Uherské Hradiště před 12 lety. Nelehkého úkolu se ujala archivářka a historička PhDr. Jaromíra Čoupková, která po celých jedenáct let, v letech 2011–2021, každý měsíc publikovala ve zpravodaji cyklus článků nazvaných Toulky městem. Jejich cílem nebylo podat odborný stavebně-historický popis jednotlivých staveb, ale populární formou provést čtenáře ulicemi, uličkami a náměstími našeho města, i těmi dnes již neexistujícími, přiblížit jejich historický vývoj, změny pojmenování a také upozornit na zajímavé domy a jejich obyvatele.

Cyklus se setkal s živým ohlasem mezi čtenáři, což bylo podnětem pro vedení města, aby v letošním roce, kdy si město připomíná 765. výročí založení města, přistoupilo k vydání knihy Toulky městem Uherské Hradiště. Její text, oproti původnímu mírně upravený a doplněný, je rozdělen do 15 kapitol dle jednotlivých ulic a náměstí, v závěru nechybí přehled literatury a použitých pramenů a pro lepší orientaci také současný plán města. Poutavost knihy umocňuje 308 fotografií, z nichž nejstarší pochází přibližně z roku 1880 a mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.

Slavnostní křest knihy Toulky městem Uherské Hradiště se konal v sobotu 15. října při ceremoniálu předávání Ceny města Uherské Hradiště ve Slováckém divadle. 


Křest knihy Toulky městem Uherské Hradiště.jpg


Knihu je možné zakoupit v Městském informačním centru Uherské Hradiště, v Klubu kultury, Slováckém muzeu a také v Domě knihy Portal a Řehořově knihkupectví za cenu 350 korun.

foto: Marek Malůšek

-JP-