Přehled služeb a zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Katalog sociálních a navazujících služeb v regionu Uherskohradišťska

Katalog sociálních a navazujících služeb v regionu Uherskohradišťska je v tištěné podobě dostupný na Odboru sociálních služeb Městského úřadu v Uherském Hradišti, oddělení plánování sociálních služeb, které sídlí na odloučeném pracovišti v Protzkarově ulici č. p. 33, ve 3. podlaží (budova je s bezbariérovým přístupem). Pracovnice tohoto oddělení se věnují především dospělým klientům v různých životních sociálních situacích. V případě potřeby s Vámi zkonzultují nejvhodnější výběr služby či doporučí jiné vhodné řešení situace. Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit osobně, je možné na telefonu 572 525 780 (781, 773 nebo 774) získat prvotní poradenství, případně si dohodnout osobní setkání v místě bydliště.

Aktuální přehled služeb je dostupný na webových stránkách: regionální sociální služby na adrese http://socialnisluzby.mesto-uh.cz/ , služby v rámci Zlínského kraje http://www.socialnisluzbyzk.cz/ , celostátně http://iregistr.mpsv.cz/socreg/.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz