Přemostění Moravy v Jaktářích dostane konkrétnější obrysy

Zástupci Zlínského kraje a měst Uherské Hradiště a Staré Město Zástupci Zlínského kraje a měst Uherské Hradiště a Staré Město podepsali dne 14. listopadu ve Zlíně deklaraci o spolupráci na společném postupu na přípravě obchvatu směrem od Jarošova přes řeku Moravu kolem Starého Města na obchvat k přivaděči na dálnici D55.

Hlavním důvodem pro vybudování silničního propojení mezi Uherským Hradištěm - částí města Jarošov a dálnicí D55 je naplněná kapacita vozidel projíždějících městy Uherské Hradiště a Staré Město, které do měst přivádí silnice II/497 od Zlína. Přeložka silnice II/497 má mimo obydlené oblasti propojit Jarošov s budoucí dálnicí D55 v místě mimoúrovňové křižovatky „Staré Město – sever“. Obchvat hodlá společně s oběma městy postavit Zlínský kraj.

„Z našeho pohledu patří tato věc jednoznačně mezi největší dopravní priority. Silniční propojení mezi Uherským Hradištěm - částí města Jarošov a dálnicí D55 je nezbytně nutné a já jsem rád, že se Zlínským krajem i Starým Městem v tom nacházíme shodu, “ vyjádřil se starosta Stanislav Blaha.

Stavba bude vycházet z platných územních plánů měst Uherského Hradiště a Starého města a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Celková délka stavby by měla činit asi 5 kilometrů. Začátek stavby by podle plánu měl být na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Uherském Hradišti - Jarošově. Vlastní přeložka silnice by se od původní trasy odklonila směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře. Projde průmyslovou zónou, novým mostem by překonala řeku, v souběhu s protipovodňovou hrází bude volným územím procházet po katastrálním území Starého Města, dalším mostem překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu k okružní křižovatce na III/42824, odkud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k D 55.

Deklaraci na realizaci přeložky silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město, stavba: silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město – obchvat podepsali dne 14. 11. 2022 ve Zlíně náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a starosta Starého Města Martin Zábranský. 

foto: Jiří Balát

deklarace obchvat (2).jpg

-JP-