Přeprava

Možnosti přepravy seniorů v Uherském Hradišti

  • Přeprava sanitními vozy, tzv. indikovaná lékařem a tudíž hrazené zdravotními pojišťovnami.
  • Přeprava sanitním vozem za úhradu. Poskytuje Uherskohradišťská nemocnice a některé soukromé subjekty.
  • Přeprava pro osoby s pohybovými potížemi: - zajišťuje Oblastní charita v Uherském Hradišti speciálním vozidlem, a to přednostně pro osoby upoutané na invalidním vozíku, případně pro držitele průkazů ZTP/P a ZTP. Služba je za úhradu.
  • Služby komerčních přepravců, z nichž někteří poskytují seniorům a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zvýhodněné ceny nebo nabízejí specializované služby (doprovod, vyzvednutí léků, pomoc při nákupu apod.).
  • Pro obyvatele využívající pobytových sociálních služeb a pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou či Domu s chráněnými byty: - možnost využití tzv. fakultativních služeb ve formě laciné přepravy služebním vozidlem dle potřeb občana (tato služba je vázána na úkon pečovatelské služby – doprovod).

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz