Přerušení provozu mateřských škol

IMG_2492.JPG Od pondělí 16. března 2020 budou mateřské školy zřizované městem Uherské Hradiště uzavřeny. Výjimkou bude pouze MŠ Husova, která bude otevřena pro děti zaměstnanců složek Integrovaného záchranného systému.

Rada města Uherské Hradiště dne 12. 3. 2020 odsouhlasila přerušení provozu mateřských škol, mimo MŠ Husova, v rámci Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,  p.o., navržené v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí a dalšího obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 řediteli škol s účinností od 16.03.2020, a to do odvolání tohoto opatření.

Mateřská škola Svatováclavská, p.o. sdružuje 9 mateřských škol: 

MŠ Pod Svahy

MŠ Svatováclavská

MŠ 28. října

MŠ Mařatice

MŠ Míkovice

MŠ Sady 

MŠ Štěpnická

MŠ Komenského

MŠ Husova - tato MŠ bude otevřena , ale pouze pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, současně však tyto děti musí plnit předškolní vzdělávání v některé z mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště. 

Další 2 MŠ jsou součástí ZŠ: 

MŠ Lomená, Větrná (součást ZŠ Větrná)

MŠ Jarošov (součást ZŠ Jarošov)

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): ZDE

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dana Stojnová

T: 572 525 600
M: 606 422 494
E: Dana.Stojnova@mesto-uh_cz