Přerušení provozu mateřských škol

IMG_2492.JPG Od pondělí 16. března 2020 jsou mateřské školy zřizované městem Uherské Hradiště uzavřeny s výjimkou MŠ Husova dle níže stanovených podmínek:

MŠ Husova vykonává nezbytnou péči pro děti ve věku od 3 do 10 let,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

  • složek Integrovaného záchranného systému
  • organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociálních služeb dle zákona                 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • prodejen s potravinami
  • Úřadu práce České republiky
  • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

Mateřská škola Svatováclavská, p.o. sdružuje 9 mateřských škol: 

MŠ Pod Svahy

MŠ Svatováclavská

MŠ 28. října

MŠ Mařatice

MŠ Míkovice

MŠ Sady 

MŠ Štěpnická

MŠ Komenského

MŠ Husova - tato MŠ je otevřena – info - viz. výše.

Další 2 MŠ jsou součástí ZŠ: 

MŠ Lomená, Větrná (součást ZŠ Větrná)

MŠ Jarošov (součást ZŠ Jarošov)

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): ZDE

Kontakty na odpovědnou osobu