Město připravuje další opravy chodníků

IMG_0808.JPG Plošné opravy chodníků čekají ještě v tomto roce několik míst v Uherském Hradišti. Druhou etapou bude pokračovat oprava chodníků na ulici Větrná, další opravy se dotknou části ulice Svatováclavská, chodníku podél Slovácké búdy ve Smetanových sadech a úseku chodníku v ulici Na Dědině ve Véskách. Opravy si vyžádají náklady převyšující 5 milionů korun.

Po rekonstrukci budou chodníky jako nové, neboť se jedná o opravu stávajícího stavu s plošnou výměnou povrchu, který bude ze zámkové dlažby.  

„K dláždění chodníků bude použita zámková dlažbou včetně doplnění varovných pásů z červené slepecké dlažby v místě sjezdů a napojení na vozovku. Pouze u Slovácké búdy bude dláždění provedeno zámkovou dlažbou nepravidelných tvarů shodného typu a barevného odstínu s dlažbou, která již byla použita při rekonstrukci chodníků ve Smetanových sadech. Dále provedeme úpravu navazujících chodníků a sjezdů a samozřejmostí jsou terénní a sadové úpravy. V průběhu stavby bude jistě nutné řešit bezpečnost chodců, a to i pomocí náhradních pěší tras, proto prosíme občany, aby sledovali a respektovali dopravní značení,“ informoval místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Realizace dotčených oprav chodníků se uskuteční ještě v tomto roce, pouze ve Véskách je z důvodu zákazu stavebních prací podél silnice III. třídy v zimním období rozložena na 2 etapy.

Opravy chodníků na Větrné, Svatováclavské a u Slovácké búdy by měly být hotové do 10. prosince, ve Véskách bude druhá etapa přecházet až do příštího roku s dokončením v měsíci květnu. 

Město Uherské Hradiště provádí opravy chodníků podle svých aktuálních finančních možností a postupuje podle pasportu komunikací, který k tomuto účelu v minulosti zřídilo.

„Máme k dispozici diagnostické posouzení stavu komunikací a postupujeme podle něj. Velmi dobře víme, že stav některých chodníků ve městě není ani zdaleka optimální a chápeme reakce občanů z různých míst města, avšak chodníky jsme v poslední době opravili na řadě míst a opravu či rekonstrukci chodníků zahrnuje také každá větší investiční akce týkající se úpravy veřejných prostranství či oprav komunikací,“ informoval místostarosta Zatloukal.

Opravy se dotknou těchto úseků:

ulice Větrná II. etapa - od obslužné komunikaci k RD č.p. 415 - 423 po napojení ulice Sadová

ulice Svatováclavská - chodníky k bytovým domům č.p. 890-892 a 896-898

Smetanovy sady - chodník podél Slovácké búdy

ulice Na Dědině - chodník podél silnice III/05014 mezi křižovatkami s ulicemi Nová a Hlinky. 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

foto: ilustr., město Uherské Hradiště