Přes léto se město pustí do velkoplošných oprav komunikací

IMG_0187.JPG Podobně jako každý rok, také letos využije město Uherské Hradiště letních měsíců k velkoplošným opravám některých úseků asfaltobetonových komunikací, které se již nenacházejí v uspokojivém stavu.

Konkrétně bude řešena oprava vozovky v ul. Na Stavidle navazující na opravu provedenou v loňském roce, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Nádražní.

Dále bude provedena plošná oprava povrchu vozovky v ulici Pplk. Vladimíra Štěrby, a to v celé délce mezi ulicemi Družstevní a 1. máje.

S ohledem na aktuální stavební stav a intenzitu využití bude plošně opravena horní polovina serpentiny v Mařaticích.

Vozovky opraví společnost STRABAG a.s. za celkovou cenu 6 milionů korun (s DPH).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz