Přestupky

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

4. Základní informace k životní situaci

Občan může podat oznámení o spáchání přestupku nejen u orgánu policie, ale i u správního orgánu obce. Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle výše uvedeného odstavce, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.  

V oznámení přestupku jsou potřebné tyto údaje:

  • jméno, narození a bydliště oznamovatele
  • stručný popis události-činu, který se stal, kdo, kdy a kde se ho dopustil
  • svědky události
  • Oznámení bude prověřeno buď správním orgánem obecního úřadu nebo orgánem Policie ČR. Zjistí-li se opodstatněnost zavedení přestupkového řízení, bude k němu přikročeno.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení přestupkových řízení
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

Neúřední dny:

Út 8.00 - 14.00
Čt 8.00 - 14.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení přestupkových řízení
vedoucí oddělení:


26. Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Kodrlová
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 819 Email:

Věra Máčalová
Referentka
Telefon: 572 525 815 Email:

Mgr. Hana Mazurková
Referentka
Telefon: 572 525 558 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.06.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

17.06.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu