Prevence

Kurz základů sebeobrany

Bezpečnost seniorů

Evidence jízdní kol

Informace o provádění evidence jízdních kol Městskou policií Uherské Hradiště, popis výbavy jízdního kola a pár užitečných rad

V rámci preventivní činnosti zavedla v roce 1999 městská policie dobrovolnou a bezplatnou evidenci jízdních kol. Cílem této služby, která je určená nejen pro občany Uherského Hradiště, je především postupné snižování případů odcizení jízdních kol na území města a jeho okolí.

Zájemci o zaevidování svého jízdního kola mohou tuto službu využít na služebně městské policie v pracovní dny v době od 7:00–15:00 hod. Majiteli zaevidovaného kola bude vystaven průkaz o registraci jízdního kola městskou policií, které bude navíc označeno speciálním samolepícím štítkem. Toto kolo bude současně vyfoceno se všemi jeho doplňky a pořízená fotodokumentace bude součástí evidence jízdních kol.

Pro efektivní využití evidence jízdních kol a ve vlastním zájmu majitele jízdního kola požadujeme, aby bylo kolo opatřeno výrobním číslem, které je vyraženo obvykle na rámu jízdního kola a je rovněž uvedeno v dokumentaci o jízdním kolu, dodané při jeho koupi prodejcem. V případě, že toto kolo není opatřeno výrobním číslem, může být toto číslo, které zájemci přidělí městská policie, dodatečně vyraženo do rámu jízdního kola.

Dále požadujeme předložení občanského průkazu a v případě, že je majitel jízdního kola mladší 15 let, i přítomnost jeho zákonného zástupce.

Stop domácímu násilí

Koncepce prevence kriminality pro období let 2019 - 2024

Usnesením Rady města č. 105/5/RM/2019/Veřejný byl schválen víceletý strategický dokument na úseku prevence kriminality - Koncepce prevence kriminality pro období let 2019 - 2024.

pdf.pngKoncepce prevence kriminality 2019-2024, soubor typu pdf, (280,31 kB)