Prezentace a projednání koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti

IMG_1.jpg Vážení občané, zveme vás na veřejné projednání koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti "Nová a lepší veřejná doprava". Akce se koná ve středu 1. 11. 2017 v 16 hodin v malém sále Klubu kultury.

Autor koncepce Jan Kolařík spolu se starostou města Stanislavem Blahou a dalšími členy vedení města i odborníky prozradí, jaký je nejnovější návrh koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti i okolí. Záměrem konceptu je pohodlnější, přehlednější, přátelštější a rychlejší městská doprava, zahrnující nové zastávky i linky.

doprava.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz