Přichází období klidu, míru a naděje

perex.JPG Vážení a milí občané, v letošním roce jsme v Uherském Hradišti kromě šťastných chvil prožili také složitější období, ve kterých jsme si všichni museli srovnat nejen myšlenky, ale také životní hodnoty, priority a své postoje.

Nové epidemické vlny znovu ovlivnily život města ve všech oblastech. Na druhé straně jsme se opět setkali s hlubokým lidstvím a se snahou bojovat za záchranu zdraví a života druhých. Díky za to patří každému z vás.

Nyní, s přicházejícími Vánocemi, máme asi všichni jedno přání -  aby nejkrásnější svátky v roce byly předznamenáním těch lepších časů, prožitých společně a ve zdraví.

Ať jsou Vánoce také pro vás obdobím klidu, míru a naděje. A pokud to půjde, ať se do vašich životů co možná nejdříve vrátí radost a pohoda.

Děkuji vám za spolupráci v celém tomto roce a za pochopení, pokud nebylo všechno vždy podle vašich představ. Je prakticky nemožné vyhovět všem, ale věřte, že naše snahy a kroky se nikdy neubírají nikam jinam, než směrem k vám, aby život v našem krásném městě, Uherském Hradišti, byl co možná nejhezčí a nejradostnější.


S přáním všeho dobrého a především pevného zdraví,

Stanislav Blaha, váš starosta