Přijímání dětí z Ukrajiny do mateřských a základních škol v Uherském Hradišti

škola.jpg Mateřské a základní školy zřizované městem Uherské Hradiště přijímají ukrajinské děti ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou a s aktuálním materiálem vydaným MŠMT o vzdělávání ukrajinských dětí v ČR.

Ukrajinské děti jsou a budou přijímány do MŠ a ZŠ v návaznosti na místo jejich pobytu (do školy, která je nejblíže k místu jejich bydliště), případně do další nejbližší MŠ, ZŠ s volnou kapacitou.

V případě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) nebo povinné školní docházce (do základní školy) je nezbytné se obrátit na ředitelku/ředitele školy.

Kontakty na MŠ, ZŠ zřizované městem Uherské Hradiště – odkaz zde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) spustilo speciální portál k této problematice. Na tomto portálu  najdou školy, veřejnost veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů -  odkaz na web: www.edu.cz/ukrajina.

Další  je možné najít na  https://ukrajina.npi.cz/.

Metodický meteriál MŠMT: https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/

foto ilustr. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dana Stojnová

T: 572 525 600
M: 606 422 494
E: Dana.Stojnova@mesto-uh_cz