Připomeňte si, jak se město změnilo za 30 let

DSC00604.JPG Jednou z akcí k 30. výročí listopadových událostí roku 1989 je venkovní fotografická výstava Proměny města, která je umístěna na Mariánském náměstí. Má poměrně jednoduchý obsah: je založena na fotografickém srovnání vzhledu města v odstupu 3 dekád. Na příkladech srovnávacích fotografií „před a nyní“ připomínají autoři proměny jednotlivých míst, domů a prostranství v památkové zóně Uherského Hradiště.

„Je určena především obyvatelům města, ale zaujmout by mohla i jeho návštěvníky. Naší snahou bylo přiblížit mladé generaci a připomenout pamětníkům, v jakém stavu jsme město zdědili po dlouhém období totality,“ vysvětlil hlavní architekt města Aleš Holý. Podle něj byla původní představa autorů ještě mnohem odvážnější, širší a měla zahrnovat změny v obrazu celého města. „Na to by nám však nestačil prostor žádného náměstí. Viditelných i skrytých, drobných i velkých změn se událo tolik, že by to bylo spíše na rozsáhlou knihu,“ posteskl si Holý, „Nabízíme tedy alespoň nejviditelnější proměny historického jádra,“ dodal.

Výstava ukazuje výsledky procesu regenerace urbanistické struktury města, díky němuž bylo novými domy a objekty dostavěno či zaceleno hodně přes 30 nevzhledných stavebních mezer a proluk, které byly velkými jizvami v obrazu centra města.

Dokumentuje rovněž obnovu nejvýznamnějších a největších památkových areálů, které se v roce 1989 ocitaly na hranici existenčního ohrožení. Některé z nich za tu dobu prošly už několika cykly rekonstrukce, zejména ty, které byly poškozeny během povodní v roce 1997. Expozice ukazuje rovněž proměnu bezpočtu privátních původních měšťanských domů a také proměnu některých veřejných prostor.

Přes to, že se na výstavě neobjeví, nezapomíná město ani na své nejvýznamnější koncepční proměny, opravy a modernizace areálů a veřejných budov. Z nich mnohé se zásadně podepsaly na vzhledu města, jako přestavba a modernizace sportovně rekreačního areálu na náměstí Míru s atletickým a fotbalovým stadionem, aquaparkem a dalšími veřejnými sportovišti či založení a naplnění nové, rozsáhlé průmyslové zóny Jaktáře. V rámci celé republiky byla vysoce ceněná komplexní a rychlá konverze areálu bývalých kasáren s vysokoškolským areálem, s bytovými domy i občanskou vybaveností, s novým Zeleným náměstím a parkem Za Plotem.  Od revoluce se ale město dočkalo také revitalizace bývalého vojenského cvičiště na přírodní Park a skanzen Rochus s obnovenou kaplí sv. Rocha a s muzeem v přírodě nebo postupné regenerace řady panelových sídlišť s proměněným vzhledem samotných domů i veřejných prostranství, veřejné zeleně a rozšířením parkovacích míst nebo nově vzniklých ulic či celých čtvrtí jak pro bytové domy tak rodinné domy.

 „Uherské Hradiště po sametové revoluci neskutečně prohlédlo a rozvinulo se po všech stránkách,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha. „Za připomenutí stojí velké investice do technické a dopravní infastruktury, jako obchvat silnice I/50, nové cyklotrasy a cyklostezky, odkanalizování všech místních částí či protipovodňová opatření na řece Moravě.“ V průběhu oněch 30 let došlo k zásadní proměně základních a mateřských škol či všech kulturních domů a v neposlední řadě k modernizaci a centralizaci uherskohradišťské nemocnice.  „Nelze ale opomenout ani bezpočet oprav a restaurátorských zásahů na církevních památkách, kostelích, ale také na desítkách prvků drobné architektury, křížů, piet a kapliček, hřbitovů i pamětních míst,“ vzpomněl starosta.

Výstava Proměny města bude na Mariánském náměstí k vidění do 10. prosince.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz