Příprava na mimořádné události

Následující doporučená opatření jsou především preventivního charakteru a měla by Vám pomoci lépe a účinněji zvládat případné mimořádné události.

PŘÍPRAVA RODINY NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

 • zjistěte si možná nebezpečí v místě svého bydliště (možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku apod.),
 • připravte se na každé z takových nebezpečí,
 • pohovořte si ve vaší rodině o tom, co by jste dělali v případě takového nebezpečí,
 • připravte si telefonní čísla pro případ mimořádné události,
 • stanovte si také místa setkání pro případy nutného rozchodu rodiny.
Své děti naučte:
 • přivolávat pomoc v případě potřeby,
 • znát své příjmení (nejlépe také adresu bydliště a číslo telefonu),
 • velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.
DĚTI při mimořádné události:
 • mohou být zmatené, nervózní a vystrašené,
 • hledají pomoc u svých rodičů,
 • vaše jistota je jistotou i pro děti; zmatek a vystrašenost dospělých se rychle přenáší na děti,
 • uložte dítěti pro něj splnitelný jednoduchý úkol (při záchranných a likvidačních pracích) a čiňte je za něj zodpovědné,
 • zabraňte, aby děti překážely záchranářům při likvidaci následků mimořádné události,
 • velmi malé děti se snažte přemístit na bezpečné místo.
PRO ZVLÁDNUTÍ POŽÁRU v bytě nebo domě doporučujeme:
 • vhodný hasící přístroj,
 • uzavřít pojištění u některé pojišťovny pro případ mimořádné události a poškození vašeho majetku.
POTRAVINA A PITNÁ VODA:
 • vyčleňte si část potravin s delší dobou trvanlivosti pro případ mimořádné události (měly by být poživatelné za studena, nebo po jednoduché tepelné úpravě),
 • vytvořte si zásobu minerálních vod (lze je nahradit vodou z vodovodu ve skleněných nebo umělohmotných nádobách).

DOKLADY (rodinné cennosti) umístěte do kovové schránky, která je schopna odolávat požárům a případně také živelním pohromám (předejdete tím jejich zničení; doporučujeme malé přenosné pokladny).

 

Ve schránce by měly být:

 • rodinné doklady (rodný list, oddací list, vysvědčení, závěť atd.),
 • vkladní knížky, kreditní karty, průkazky k žirovým účtům, hotové peníze,
 • pojistky a důležité platební doklady, výpisy z pozemkových knih atd.

mít s sebou v případě mimořádné události:

 • osobní doklady - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz pojištěnce,
 • kartičku, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se vám něco stalo.

DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA:

 • měla by mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí,
 • nezapomeňte ji 1x za rok doplnit a vyřadit prošlé léky a další prostředky.
Doporučený obsah lékárničky:
 • nůžky a zavírací špendlík,
 • 3 kusy obvazů,
 • náplast,
 • rychloobvaz,
 • náplast s polštářkem,
 • trojcípý šátek,
 • gáza hydrofilní skládaná,
 • pryžové škrtidlo,
 • borová voda 2 % 100 ml pro výplach očí a oční kapky,
 • injekční stříkačka sterilní 10-20 ml k výplachům,
 • dezinfekční roztok,
 • obinadlo elastické,
 • resuscitační rouška,
 • pryžové rukavice,
 • léky: analgetika např. Acylpyrin, Paralen; živočišné uhlí např. Carbocit.