Přípravy na Vánoce opět promění město

IMG_0666.JPG Jako každý rok, tak i letos budou centrum města a centra jednotlivých místních částí vyzdobeny vánoční výzdobou, která dokresluje pozitivní atmosféru v době předvánočního času. Letos budou ulice města světelně nazdobeny nejpozději 26. listopadu. Do tohoto termínu bude také na Masarykovo náměstí umístěn vánoční strom. Vánoční strom i výzdoba budou dělat radost obyvatelům i návštěvníkům města po celý advent, Vánoce a přes Nový rok. Odstrojovat strom a sundávat výzdobu vyrazí pracovníci smluvní firmy až po 7. lednu 2021.

V historickém centru Uherského Hradiště je v posledních letech slavnostní osvětlení nejen na Masarykově náměstí, ale je nataženo také v přilehlých ulicích mezi domy. Světelná výzdoba se samozřejmě týká vánočního stromu i dalších stromů na jiných místech ve městě. Z živých vzrostlých jehličnanů jsou každoročně nazdobeny například ty na Mariánském a Palackého náměstí nebo na Náměstí Míru.

V letošním roce se rozšíří vánoční výzdoba o světelné nazdobení dalších dvou vzrostlých lip na centrálním Masarykově náměstí. Návrh výzdoby stromů byl řešen tak, aby zapadl do motivu současné vánoční výzdoby na náměstí a přilehlých prostorách a dokresloval celkový dojem. Po roční odluce se vrací do Prostřední ulice na balkon budovy Staré radnice i velký nasvětlený trs jmelí.

Město Uherské Hradiště má novou vánoční výzdobu 6 let. Když se v roce 2015 před Vánoci rozsvítila, všichni si všimli, že je jiná než v minulých letech. „Chtěli jsme, aby byla slavnostnější, výraznější, hezčí a na více místech. Prvky původní výzdoby jsme pak přesunuli do center místních částí, kde do té doby nic nebývalo,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha.

Odkud bude vánoční strom

Bez rozzářeného vánočního stromu na náměstí si Vánoce již neumíme představit. Spolu se světelnou výzdobou města dokresluje předvánoční náladu ve městě a přináší radost dětem i dospělým.
Na území Uherského Hradiště a jeho městských částí využívá město živých vánočních stromů, s jedinou výjimkou - Masarykova náměstí. Za tímto účelem město každoročně vybírá vánoční strom z těch, které jsou tak jako tak určeny k pokácení.
Letos by se symbolem Vánoc, který bude stát na hlavním náměstí, měl stát jehličnan ze Štěpnic. Adeptem na hlavní vánoční symbol ve městě je douglaska tisolistá, která roste blízko jednoho z obytných domů na sídlišti.

Z plánovaného programu

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby plánuje město Uherské Hradiště na pátek 26. 11. 2021, kdy bude zahájen prodej občerstvení v dřevěných stáncích, takzvaný „malý jarmark“, který potrvá až do 6. ledna 2022.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s videomappingem se leto vzhledem k nařízením plynoucím z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) s účinností od 22. 11. 2021 a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje neuskuteční.

Tradiční Vánoční jarmark (velký) plánuje město v rozmezí 11. – 22. prosince. Jarmark, na kterém se představují zejména prodejci tradičních rukodělných výrobků, bude doprovázet kulturní program, který bude ve všední dny zejména odpoledne a večer. V dopoledních hodinách bude znít reprodukovaná hudba, především koledy.


IMG_0663.JPG


„Opět počítáme také s Ježíškovou nebeskou kanceláří, ve které mohou návštěvníci, malí i velcí, psát svá přání Ježíškovi na nekonečně dlouhý dopisní papír. Na náměstí bude umístěna již od zahájení adventu, tedy od 26. listopadu,“ slíbil starosta Stanislav Blaha. „I když největší z plánovaných akcí pro letošní předvánoční čas jsme museli zrušit, stále máme připravený bohatý kulturní program pro nadcházející adventní dny. Počítáme s Ježíškovou dílnou a mnoha dalšími akcemi ve Slováckém muzeu, v Městských kinech, ve Slováckém divadle, ve Skanzenu a parku Rochus a na řadě dalších míst. Bohužel dopředu slíbit, že se všechny akce uskuteční v plném rozsahu, to určitě nedokážeme,“ doplnil starosta.

Také letos bude v Uherském Hradišti možné bruslit na umělém kluzišti, které bude umístěno ve sportovním areálu na sídlišti Východ. Kluziště bude v provozu od 26. 11. 2021. Bruslit bude možné denně (s výjimkou 24. - 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022) od 10.00 do 18.00 hodin.

12_Vanocni.jpg


BRUSLENÍ_2021_plakát.jpg