Přírodní amfiteátr Parku Rochus, k.ú. Mařatice - oznámení občanům

amfiteátr Rochus_A.jpg Vážení občané, v období od konce měsíce března 2023 do 31. 7. 2023 bude v areálu Parku Rochus probíhat realizace akce „PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR PARKU ROCHUS“. Stavba bude sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí. Žádáme vás o zvýšenou pozornost a respektování vymezeného staveniště.

Kromě samotného objektu přírodního amfiteátru se zpevněnou plochou prostoru pódia, v dolní části hlediště s dřevěnými lavicemi a schodištěm, osvětlením  a přístupovými komunikacemi bude doplněna plocha nezbytným mobiliářem a novou výsadbou.

V současné době byla zahájena příprava území spočívající v kácení stromů a keřů.

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Dohled nad prováděním prací je zajištěn prostřednictvím technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

Stavba bude realizována za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje, Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pod názvem Park Rochus a lesopark Lachovec – společné přírodní a kulturní dědictví.

Při pohybu v této lokalitě vás s ohledem na vaši bezpečnost žádáme o zvýšenou pozornost a respektování vymezeného staveniště s umístěnými bezpečnostními tabulkami.

amfiteátr Rochus.jpg

výsek z koordinačního sit. výkresu

Město Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Marcela Uherková

T: 572 525 278
M: 606 318 863
E: Marcela.Uherkova@mesto-uh_cz