Přírodní amfiteátr v Parku Rochus

Park Rochus - Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice 3.JPG V průběhu měsíce března začne v Parku Rochus další fáze prací na výstavbě přírodního amfiteátru. Ten by město chtělo mít hotový ještě v letošním roce. Akce je součástí mezinárodního projektu se slovenským městem Púchov. Přírodní amfiteátr bude umístěný na okraji parku, v místě staré třešňové aleje nad vodojemem.

Aktuální stavební práce budou zahrnovat terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné plochy pro budoucí pódium.  Nutná bude také výstavba nové komunikace, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru. Provedeny budou i přípravné sadovnické práce, které jsou zaměřeny na dočištění území od staré nežádoucí vegetace, srovnání menších povrchových nerovností a konečné výsadbové práce na parkových plochách v okolí přírodního amfiteátru. Práce si vyžádají celkové náklady přesahující 10,7 milionu korun.

Do konce měsíce července by pak měla vzniknout samotná zpevněná plocha pro pódium, 2 schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní podium. Vše doplní parková úprava v okolí amfiteátru. „V plánu je, že samotný amfiteátr by měl být z části přírodní - návštěvníci budou sedět na zatravněné ploše, v části hlediště pak bude k sezení využito mobilních dřevěných lavic, které budou uskladněny v blízkém objektu Parku Rochus. Předpokládaná kapacita amfiteátru bude asi 400 míst,“ prozradila místostarostka Marcela Čechová.

Akce je součástí projektu v rámci přeshraniční spolupráce programu Interreg Slovenská republika – Česká republika, jehož předmětem je vybudování nového přírodního amfiteátru v Parku Rochus a revitalizace lesoparku Lachovec ve slovenském městě Púchov. Realizací těchto společných aktivit dojde k zatraktivnění přírodního a kulturního dědictví příhraničních regionů.  Součástí projektu budou i následné aktivity kulturní výměny a společných akcí v obou areálech. V rámci projektových aktivit bude taktéž vytvořen marketingový balíček prezentujícího podobné turistické cíle na trase spojující obě zúčastněné města. 

„Kulturní akce v Parku Rochus se dnes konají v podstatě v improvizovaných prostorech v blízkosti muzejních expozic. Centrální prostor umožňující vystoupení v rámci kulturních programů s odpovídajícím hledištěm schází. Realizovaný projekt má za cíl tento nedostatek odstranit,“ vyjádřila se Marcela Čechová.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Muzea v přírodě Rochus byl obsažen už v „Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus“, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

audio pro média: Ing Marcela Čechová - Rochus amfiteátr.mp3, soubor typu mp3, (1,77 MB)

-JP-