Příznivci skateboardingu a příbuzných sportů se nového skateparku dočkají v létě

3.jpg Práce na výstavbě nového, vysoce kvalitního, moderního a bezpečného skateparku v Uherském Hradišti, který město staví v jižním cípu venkovního areálu aquaparku, jdou zatím podle plánu. Pokud se nestane nic neočekávaného, dočká se skatepark začátkem letních prázdnin zkušebního provozu.

Do dnešního dne došlo na staveništi k velkému posunu a obrysy skateparku již jsou znatelné. „Vloni se začalo odstraněním původního pískového hřiště a přípravou staveniště, od letošního února do konce dubna pak bude pokračovat dokončení zemních prací ze strany ulice Sportovní, v případě příznivých klimatických podmínek dojde k betonáži bazénové části.  V jarních měsících by se potom betonovaly zpevněné plochy, provedla by se montáž oplocení, osvětlení skateparku  a terénní úpravy,“ popsal místostarosta města Jaroslav Zatloukal. V červenci by město chtělo spustit zkušební provoz, který potrvá až do konce září. 

V případě nového skateparku v Uherském Hradišti nepůjde pouze o prostor pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení umožňující provozování dalších moderních sportů a volnočasových aktivit: skuterboarding (koloběžky), BMX kola či kolečkové a in-line brusle. Skatepark je součástí záměru, který má funkci volnočasové spotu a sdíleného prostoru pro občany města i jeho návštěvníky. 

Skatepark bude obsahovat všechny potřebné prvky respektující poslední trendy skateboardu. V ploše bude streetová část a hlavní dominantní bazénová část. Skatepark bude doplněn sjezdy, zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech. Součástí stavby ale bude i oplocení, areálová dešťová kanalizace, areálové rozvody veřejného osvětlení a nízkého napětí, terénní úpravy a doplnění potřebným mobiliářem, které se město snaží sjednocovat na celém svém území.

Příprava výstavby nového skateparku za 8,8 milionu korun z poloviny hrazené z dotace Ministerstva pro místní rozvoj začaly vloni v červenci. Nový betonový skatepark vyrůstá v jižním cípu areálu aquaparku, v místě původního univerzálního hřiště, oba areály budou odděleny oplocením.


1.jpg


Záměrem města je i přes koronavirovou krizi realizovat v roce 2021 všechny naplánované investiční akce a ty, které jsou již v běhu, zdárně dokončit. „Proto nejen pokračujeme s výstavbou skateparku, ale pracujeme i na dalších velkých projektech – tři akce se týkají parkování ve Štěpnicích, začaly práce na zateplení bytových domů 879 a 880 na třídě Maršála Malinovského a připravujeme projekty k vybudování 3 zastávek MHD, na Sokolovské, v Rybárnách a na Moravním náměstí,“ doplnil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

pro média: audio MP3, místostarosta Ing. Jaroslav Zaloukal:  2020-01-27 Skatepark - Ing. Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1,3 MB)

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz