Pro podnikatele

Všechny potřebné informace pro podnikatele na jednom místě naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Důležité dokumenty:

Přehled kompenzačních bonusů pro OSVČ a firmy

Město Uherské Hradiště od 17.02.2021 zřizuje infolinku 572525656, na které můžete získat informace, jaké jsou aktuální kompenzační bonusy vypsané státem, případně na který úřad se obrátit s konkrétním dotazem. Linku lze využít v úterý a čtvrtek 8:00-14:00 hodin, pátek od 9:00-12:00 hodin.

 

Bezhotovostní platby kartou opět funkční

Na Živnostenském odboru je opět možné zaplatit bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu.

 

Výzva k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

 

Informace k přerušení provozování živnosti

Vážení podnikatelé, ukončení samostatné výdělečné činnosti na příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně není vázáno na přerušení živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Takže podnikatel není ze zákona povinen dostavit se na živnostenský úřad přerušit provozování živnosti, stačí kontaktovat příslušnou OSSZ, příslušnou zdravotní pojišťovnu a jim nahlásit ukončení provozování živnosti.

 

Nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. V důsledku těchto změn se s účinností od 01.12.2018 zařazuje do živnostenského zákona nová vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

 

Důležitá novela zákona o cestovním ruchu (zák. č. 159/1999 Sb.)

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří vlastní živnostenské oprávnění na koncesovanou živnost Provozování cestovní kanceláře a volnou živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor č. 71 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, že se významným způsobem změnil zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

 

Elektronické podání živnostenskému úřadu

Živnostenský odbor informuje podnikatelskou veřejnost o možnosti elektronického podání.

 

Důležité informace od Finanční správy

Od 1.1.2015 se rozšiřuje povinnost podnikatelů, kteří mají datové schránky, či mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, komunikovat se správcem daně elektronicky.

 

Jednotné kontaktní místo

Zde najdou podnikatelé odkaz, kde a jak např. získat informace o možnostech rozšíření podnikání do zahraničí, zejména států EU a EHP, zmírnění překážek pro podnikání, usnadnění vstupu do podnikání apod.

 

Zákon o volném pohybu služeb

Již ke dni 28.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který do našeho právního řádu implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu.

 

Důležité informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou fyzické i právnické osoby informace týkající se vstupu do zemědělského podnikání i informace týkající se již podnikajících zemědělských podnikatelů.

 

Rádce pro podnikatele

Zde najdou začínající podnikatelé informace odkazující na webové stránky MPO

 

Informace Živnostenského odboru

 

Obsahové náplně jednotlivých živností

Zde mohou podnikatelé najít odkaz na nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

 

Nová služba podnikatelům

Živnostenský odbor poskytuje novou službu vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí pro podnikatele.

 

Metropolitní komunikační síť města Uherské Hradiště